Đăng ký tài khoản

Bước 1: Truy cập trang chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Chọn nút Đăng Ký.


 

Bước 2: Điền đầy đủ theo hướng dẫn của mẫu đăng ký.

 

 

 

Tài khoản có 2 loại mật khẩu là mật khẩu tài khoản và mật khẩu game, 2 loại mật khẩu này không trùng nhau.

Bước 3: Đăng nhập, bổ sung thêm thông tin cá nhân cho tài khoản tại http://id.gosu.vn/

 


*Việc bổ sung đầy đủ thông tin cá nhân sẽ đảm bảo quyền lợi tài khoản cho bạn trong các trường hợp hỗ trợ bug, lag, lỗi, hack, tranh chấp tài khoản vv... nếu có.